Wij werken samen met zelfbewuste teams.

Teams die zelf bepalen op welke onderdelen van hun ontwikkeling gerichte hulp nodig is. Teams die zich altijd tegelijkertijd ontwikkelen op de inhoud en op de kwaliteit van het team. Ons cyclische 4 fasen model bestaat uit de logische stappen die gemotiveerde teams vaak zelf al doorlopen bij het ontwerpen van een teamstrategie en het implementeren daarvan. De vier fasen zijn altijd in beweging en na fase vier begint het weer van vooraf aan. In overleg begeleiden wij alle stappen of enkele onderdelen daarvan. Altijd alleen waar het team dat nodig vindt.

Analyse en perspectief

In de analyse en perspectief fase krijgt het team de uitdaging helder. Meer lezen…

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase vertalen zelfbewuste teams de doelen naar acties. Meer lezen…

Actie

Nu gaat het echt beginnen. Het team werkt aan de gestelde doelen en de benodigde eigen ontwikkeling die daarvoor nodig is. Meer lezen…

Reflectie

In deze fase bespreekt het team in hoeverre de actiefase succesvol is geweest. Meer lezen…