Strategy sprint
Teamanalyse
Target sprint
Teamontwikkeling
Action learning
Samenwerken
Eén op één coaching
Eigen thema

In deze module staat het toekomstperspectief van het team centraal. Het is belangrijk dat jullie als team een heldere visie bepalen. Daarbij beginnen we in deze module met jullie context. Dat wil zeggen: de grote uitdagingen in jullie business en de trends daarin. Vervolgens kijken we naar de visie en strategie die jullie organisatie daarvoor heeft ontwikkeld. De laatste stap is de bijdrage die jullie als team hieraan willen leveren helder te krijgen. Dat levert een aansprekend en motiverend toekomstbeeld op met een beheersbaar aantal speerpunten waar jullie naar alle waarschijnlijkheid op dit punt ook echt zin in hebben om jullie tanden in te gaan zetten. Een supergoede basis voor de teamanalyse die hierna volgt.

In deze module krijg je als team inzicht in jullie kernwaarden, individuele en groepskwaliteiten en teamprofiel. Met diverse gerichte oefeningen en tests laten we jullie het gesprek voeren over de dingen die jullie als team echt belangrijk vinden. Een belangrijke vraag die jullie daardoor kunnen beantwoorden is waar staan we nu en welke ontwikkeling van ons team is er nodig om onze doelen en visie te bereiken.

Na de strategy sprint en de teamanalyse volgt de target sprint. De volgende stap is om helder te krijgen welke actiepunten moeten worden “afgevinkt” om de doelen te behalen. Voor het team wordt duidelijk wat nodig is om de acties uit te voeren. Tevens wordt vastgesteld wanneer acties behaald zijn, zodat ze meetbaar worden. Indien gewenst wordt door ons meegekeken tijdens het leggen van de puzzel: wie zet welke krachten in om de geformuleerde doelen te behalen?

Een team dat op elkaar kan vertrouwen en respectvol is onderling biedt de basis voor goede samenwerking. Deze kaders zijn nodig om eerlijk met elkaar te communiceren en om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer het lukt om als team op elkaar te vertrouwen, ontstaat een sfeer waarin krachten gebundeld kunnen worden en successen gevierd zullen worden.

Herken je het dat er grote veranderingen zijn binnen je organisatie, terwijl je dagelijkse werk gewoon doorgaat? Zitten jullie als team regelmatig in de spagaat tussen gemotiveerd nieuwe dingen op willen pakken terwijl de “winkel” moet blijven draaien? De module action learning kan jullie helpen om hier niet alleen mee om te leren gaan maar er ook vooral plezier in te gaan hebben. De actiegerichte Action Learning methode is een krachtige methodiek waarmee je direct aan de slag kunt als team. Kernwoorden zijn innovatie, creativiteit, reflectie. De module geeft jullie alle handvatten die je nodig hebt om vanuit co-creatie, gestructureerd te komen tot praktische oplossingen voor de vraagstukken in jullie business. Met action learning pak je de uitdaging bij de kop en is de oplossing direct gedragen binnen de organisatie omdat het van iedereen is.

Als team werk je voortdurend aan gezamenlijke doelen. De bestemming is bekend, maar om de reis optimaal te kunnen doorlopen is het goed kunnen samenwerken een pre. In onze module ‘Samenwerken’ bieden we teams kennis en vaardigheden om de samenwerking te versterken. Thema’s die binnen deze module centraal staan zijn open communicatie, feedback geven en ontvangen, verwachtingen en verantwoordelijkheden delen en leiderschap.


Coaching is een krachtige methodiek die mensen helpt hun doelen te bereiken. De belangrijkste instrumenten zijn luisteren naar de client en op het juiste moment vragen stellen. Een coach maakt gebruik van vele beproefde psychologische methoden en modellen die jou helpen nadenken en stappen zetten richting je persoonlijke en professionele doelen. Jij als professional en als mens staat nadrukkelijk centraal. Wij vinden het belangrijk dat je voor de persoonlijke coaching kennis maakt met ons allebei zodat we samen kunnen bepalen wie van ons twee jou het beste kan begeleiden naar je doel.

Behoefte aan een themamodule die hier niet beschreven staat? Neem contact met ons op, we bespreken graag de wensen en behoeften van het team.