Door acties zowel groot als klein worden doelen behaald.

Nu gaat het echt beginnen. Het team werkt aan de gestelde doelen en de benodigde eigen ontwikkeling die daarvoor nodig is. Oftewel: Het werk en de ontwikkeling van het team lopen tegelijk (module action learning). In deze fase is er sprake van het werken aan ambitieuze doelen, het leren van een nieuwe manier van samenwerken en nieuwe persoonlijke vaardigheden aanleren. In dit soort drukte is reflectie het eerste dat wegvalt, terwijl dat echt nodig is om de doelen niet alleen voornemens te laten zijn, maar ze ook echt te gaan halen. Onze bijdrage is dan om regelmatige coachmomenten in te bouwen. In die bijeenkomsten evalueren we de gestelde doelen met betrekking tot jullie business maar ook de doelen gericht op de ontwikkeling van het team. Het zijn momenten waarop successen gevierd worden, lastige punten worden besproken, doelen eventueel worden bijgesteld en het perspectief wordt opgefrist. Ook bieden we één op één coaching aan.


Lees meer over fase 4: de reflectiefase